Paleciak nozycowy

Paleciaki są urządzeniami, wykorzystywanymi w miejscach, gdzie na krótkim dystansie należy przewieźć określony rodzaj towarów. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, gdy pracownik sam nie jest w stanie poradzić sobie z przetransportowaniem ciężkich paczek z jednego punktu na drugi. Jeśli bowiem całościowy załadunek, składający się z kilkudziesięciu lub więcej, kilkukilogramowych paczek, miałby zostać przeniesiony wyłącznie przy użyciu ludzkich rąk, nie byłoby to dobre rozwiązanie.czytaj więcej…

Paleciak nozycowy elektryczny

Głównym celem paleciaków jest to, by jak najefektywniej wykonać swoją pracę. Muszą one w krótkim czasie przewieźć, jak największą ilość konkretnego towaru. Ich konstrukcja zatem musi być do tego przystosowana. Urządzenia te dzielimy na paleciaki ręczne oraz elektryczne. Podstawowym elementem, który posiada każdy z rodzajów wózków paletowych są rzecz jasna widły. To na nich układane są palety z konkretnym załadunkiem i to one podnoszą i unoszą, to co się na nich znajduje. czytaj więcej…

Paleciak elektryczny

Rozróżnienie na paleciaki działające na napęd ręczny i mechaniczny jest najbardziej obrazowy. Na takim rozróżnieniu bowiem, można dokonać analizy cech zarówno jednego, jak i drugiego typu wózków. Z racji tego jednak, że ich wykorzystanie ze względu na ciężar towarów, jest inne, nie powinno się ich porównywać. Paleciaki ręczne bowiem mają większy udźwig, niż może wziąć na siebie wózek elektryczny. czytaj więcej…